HOME > 商品紹介 > ポスター筆

ポスター用平筆

3ポスター用平筆-3
6ポスター用平筆-6
No 巾(m/m) 出丈(m/m) 主な毛組み
No.0 5 9 羊毛
No.1 7 11
No.2 8 13
No.3 11 15
No.4 12 19
No.5 14 21
No.6 16 24
No.7 19 27
No.8 21 29
No.9 25 33
No.10 31 36

特製ポスター用平筆

3特製ポスター用平筆-3
6特製ポスター用平筆-6
No 巾(m/m) 出丈(m/m) 主な毛組み
No.0 5 9 羊尾
No.1 7 11
No.2 8 13
No.3 11 15
No.4 12 19
No.5 14 21
No.6 16 24
No.7 19 27
No.8 21 29
No.9 25 33
No.10 31 36